BIZTOSÍTÁS KÖTÉS KÖTELEZŐ 2020 lakás utasbiztosítások Nyíregyházán.


A tartalomhoz

KÖTELEZŐ FELELŐSSÉG Biztosítás 2020 Nyíregyházán.

Kötelezö biztosítás

Év végi Kötelező biztosító váltás 2020-évre !
Váltson itt biztosítót

kötelező biztosítás nyírgyházán

Kötelező biztosítás online díjszámítás

  • 12 biztosító ajánlata itt


  • garantáltan legjobb ár


  • autó átvétele előtt is megkötheti


  • árgarancia!!!


  • online kedvezményekmeghatalmazást küldje el nekünk !

Tájékoztató a kötelező felelősségbiztosításról!


A kötelező gépjármu-felelősségbiztosítás alapján a biztosító a gépjármű üzemeltetése során másoknak okozott károkat téríti meg. Mivel közúti forgalomban gépjármű csak úgy vehet részt, ha üzembentartója érvényes gépjármű felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, erre a biztosításra minden gépjármű tulajdonosnak szüksége van!Magyarországon a 190/2004. (VI.8.) Kormányrendelet szerint minden gépjármű üzembentartójának kötelessége kötelezű gépjármű-felelősségbiztosítást kötni.A biztosítási piacon jelenleg 1
3 biztosító társaságnál és 1 biztosító egyesületnél van lehetőség a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (gfb) megkötésére. Gépjármű a Magyar Köztársaság területén kizárólag e feltételek fennállása esetén üzemeltethető.

A kötelező felelősség biztosítás célja:
A vétlen károsult teljes körű kártérítést kapjon akkor is ha a károkozó anyagi lehetoségei ezt nem tennék lehetővé. A gépjármű tulajdonba vételétől az üzembentartónak (tulajdonosnak) folyamatosan rendelkeznie kell érvényes kgfb-vel. Adásvételkor az elöző tulajdonos által kötött GFB hatályát veszti, tehát az új tulajdonosnak azonnal új GFB-vel kell rendelkeznie. A díjakat éves, féléves, negyedéves, illetve a lakossági folyószámláról történő utalás esetén havi gyakorisággal lehet fizetni.A biztosítás meglétét a rendőrség ellenorzi. Amennyiben a gépjármű nem rendelkezik érvényes kgfb-vel, a forgalmi engedélyét bevonhatják, és bírságot rónak ki, ha 15 napon belül nem igazolja a kgfb meglétét.
Az alábbi hivatalos iratokkal tudja igazolni biztosítása meglétét:

  • ajánlat és díjnyugta,
  • kötvény,befizetési csekk
  • negyedéves vagy éves igazolólap
  • előzetes fedezetigazolás.
  • zöldkártya(biztosítási)

Ha a gépjárműre nincs érvényes felelősségbiztosítási szerződés, a másnak okozott kárt a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) rendezi. Ebben az esetben a kifizetett kártérítési összeget és az azzal kapcsolatos költségeket a károkozónak vissza kell fizetnie a Mabisz részére.

>>Kötelező biztosítót váltok itt<<


A bonus/malus rendszer

Arra szolgál, hogy mindenki a károkozásával arányos mértékű díjat fizessen. Ennek értelmében magasabb díjat fizet az, aki kárt okoz és alacsonyabb díjat az, aki gépjárművével nem okoz kárt. A bonus/malus rendszerbe tartoznak a személyautók buszok, tehergépjármuvek, vontatók, mezogazdasági vontatók és motorkerékpárok. A bonus/malus kategória a biztosítás alapdíját módosítja. A rendszerben 10 bonus, 4 malus és 1 alapdíjas fokozat van. Minden bonus fokozat 5% kedvezményt jelent az előző fokozathoz képest. A malus fokozatokban többletdíjat kell fizetni.Megfigyelési időszak: amely az adott biztosítási év január 1-től december 31-ig tart.A szerződés bonus/malus besorolása január 1-jétol egy fokozatot javul, ha:az elöző megfigyelési időszakban nem okoztak vele GFB szerződés terhére kifizetett kárt és az elöző megfigyelési időszakban legalább 9 hónapig érvényes szerződése volt.Károkozás esetén:személygépkocsival vagy motorkerékpárral1 kárt okoz, akkor 2 fokozattal lép vissza a bonus/malus skálán. 2 kár 4 fokozatot, 3 kár 6 fokozat visszalépést jelent. 4 vagy több kár esetén automatikusan M04 fokozatba sorolják a szerződést.Buszok, tehergépjármuvek, vontatók, mezogazdasági vontatók esetében 1, 2, 3, és 4 kár esetén 1, 2, 3, és 4 fokozattal romlik a besorolás, míg 5 vagy több kár esetén mindig M4.

Kötelező biztosítási szerződés megszüntethető
A gépjármű elidegenítésével/eladásával/
A gépjármű végleges forgalomból kivonásával
A biztosítási szerződés szüneteltethető a gépjármű ideiglenes forgalomból kivonásával 6hónapig.

a biztosítóval történő közös megegyezéssel csak nagyon indokolt esetben!

Gépjármű eladása után és két éven belüli új szerződéskötés esetén az elért fokozat érvényes marad az új kgfb-szerződésnél.Felhívjuk figyelmét, hogy a megszerzett bonus/malus fokozat csak azonos gépjármű-kategóriába tartozó szerződésre vihető át. (Ez azt jelenti, hogy pl. személygépkocsin megszerzett bonus/malus fokozat csak személygépkocsi gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésére vihető át).

A díj nem fizetés nem veszti el bonus fokozatát, a malus fokozata is érvényben marad.Új szerződés kötésekor szükséges benyújtani a korábbi biztosító által kiállított igazolást a gépkocsi üzembentartójának kártörténetéről. Az igazolás benyújtását csak akkor lehet mellőzni, ha a szerzodést kötőnek két éven belül nem volt a nevén biztosítási szerződés. Ezen feltételek hiányában, ha az üzembentartó 90 napon belül nem nyújt be igazolást, a biztosítás díját a gépjármu bonus-malus osztályában szereplo legkedvezőtlenebb összegben (Malus 4) kell a szerződéskötés idopontjára visszamenőleges hatállyal megállapítani.Díj nem fizetésDíj nem fizetés miatt megszünt kötelező felelősség biztosítása, akkor a hátralévő biztosítási időszak részére fedezetet nyújtó szerződést csak annál a biztosítónál lehet újra megkötni, ahol a biztosítási szerződés díj nem fizetéssel szünt meg. Az új ajánlatot kizárólag az a biztosító jogosult és köteles elfogadni, ahol a szerződés az adott évben díj nem fizetéssel szünt meg,és elveszti bonus fokozatát, esetleges malus fokozata azonban érvényben marad.

É Végi kötelező biztosító váltás

A biztosító társaságoknak november 2-re nyilvánosságra hozhatják a következő évi 01.01-től érvényes kötelező felelősség biztosítási díjaikat.
Az ügyfeleknek 30 napja van arra,hogy eldöntsék váltanak e biztosítót! minden évben egyszer lehet váltani jelenleg év végére december 31-re fel lehet mondani a biztosítási szerződést.2010 01.01 től módosították a kötelező biztosító váltás rendjét. A törvényt 2009 ben elfogadták. A felmondásnak az évforduló előtt 30 nappal tudomásra kell jutnia biztosítónak.Tehát november 30-ig a biztosítóhoz be kell érkezni a felmondásnak
Irodánk vállalja átkötési időszakban a felmondás ügyintézését is,ha rajtunk keresztűl kötik meg következő évi kötelező biztosítását.

>> online kötelező biztosító váltás itt <<

Főoldal | Kötelezö biztositó váltás Nyiregyháza | Kötelezö biztosítás | Casco biztosítás | Utasbiztosítások | Lakásbiztosítás | Kapcsolat | Az oldalt üzemelteti | belépés üzleti partnereknek | Oldaltérkép


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe